1.Reklamacje

Reklamacje przyjmujemy: Drogą telefoniczną bądź mailową

2. Zwroty

Zwroty przyjmujemy na adres biura: Pamiętaj o Mnie, ul. Palucha 4 60-409 Poznań